Σχεδιάζοντας ρομποτικές εφαρμογές με την πλατφόρμα TekTrain

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή

Το παρόν αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας του TekTrain, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε μαθητές δημοτικού και στους εκπαιδευτικούς αυτών να τη χρησιμοποιήσουν, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής, ώστε να σχεδιάσουν ρομποτικές εφαρμογές για τη συσκευή TekTrain. Στόχος του παρόντος αποτελεί η αναλυτική τεκμηρίωση για τον ορθό τρόπο χρήσης των γραφικών εντολών που παρέχει η πλατφόρμα TekTrain, ενώ παρέχει οδηγίες διόρθωσης των σφαλμάτων στις εφαρμογές των μαθητών που αντιμετωπίζει η έξυπνη πλατφόρμα προγραμματισμού. Οι υποκείμενες οδηγίες χρήσης θα ανανεώνονται τακτικά, αναλόγως με τις εκάστοτε αναβαθμίσεις της πλατφόρμας TekTrain, συνεπώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αυτών συνίσταται να επισκέπτονται τακτικά τον ιστότοπο αυτόν προκειμένου να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην τρέχουσα έκδοση των παρεχόμενων γραφικών εντολών.

Το υπόλοιπο του παρόντος εγχειριδίου αποτελείται από:

 1. Γενικές οδηγίες εξοικείωσης με την πλατφόρμα του TekTrain και τα περιεχόμενα αυτής.
 2. Εξειδικευμένες οδηγίες χρήσης κάθε παρεχόμενης γραφικής εντολής.
 3. Παραδείγματα εφαρμογών.

Σημειώνεται πως όλα τα παραπάνω αναλύονται από την οπτική γωνία του μαθητή. Αντίστοιχες οδηγίες χρήσης για τους εκπαιδευτικούς είναι διαθέσιμες στον αντίστοιχο ιστότοπο για εκπαιδευτικούς.

2. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα προγραμματισμού του TekTrain

Με την είσοδο ενός χρήστη στην πλατφόρμα, εμφανίζεται αρχικώς η σελίδα που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Στο κεντρικό τμήμα αυτής, εμφανίζονται τα στοιχεία του εκάστοτε μαθητή, όπως το ονοματεπώνυμο αυτού, η τάξη στην οποία ανήκει και μία σειρά πληροφοριών για την εκπαίδευση αυτού. Συγκεκριμένα μέσω του εικονιδίου "Οι ασκήσεις μου" ο μαθητής μπορεί να πλοηγηθεί στη λίστα ασκήσεων που του έχουν ανατεθεί προς επίλυση, ενώ μέσω του εικονιδίου "Τα Ρομπότ μου" μπορεί να δει τις ρομποτικές συσκευές TekTrain που του έχει αναθέσει ο διδάσκων του και στις οποίες μπορεί να δοκιμάσεις τις εφαρμογές που σχεδιάζει. Τέλος μέσω της επιλογής "Επιδόσεις", ο μαθητής μπορεί να δει την αξιολόγησή των λύσεων των ασκήσεων του από τον διδάσκοντά του.

 

initialUI

 

Στο επάνω μέρος της αρχικής σελίδας υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές για τον μαθητή. Αρχικώς, μέσω της επιλογής "Μαθητής" ο εκάστοτε μαθητής μπορεί να δει τις λεπτομέρειες του προφίλ του και να τις επεξεργαστεί. Μέσω της επιλογής "Ρυθμίσεις" μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση της ιστοσελίδας και εν γένει να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις προγραμματισμού με βάση τις ανάγκες του, ενώ μέσω της επιλογής "Είσοδος/Έξοδος" ο μαθητής μπορεί να συνδεθεί/αποσυνδεθεί στην πλατφόρμα TekTrain με το λογαριασμό του.

Τέλος στο αριστερό τμήμα της αρχικής σελίδας (και όχι μόνο) εμφανίζονται πάντοτε οι τρεις προαναφερθείσες επιλογές "Οι Ασκήσεις μου", "Τα Ρομπότ μου" και "Επιδόσεις", και επιπλέον η επιλογή "Ασκήσεις" και η επιλογή "Εκπαίδευση". Μέσω της επιλογής "Ασκήσεις" ο μαθητής μπορεί να βρει ασκήσεις προς επίλυση που είναι διαθέσιμες στο TekTrain Store, ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο δυσκολίας και την επιθυμητή θεματολογία. Στην περίπτωση επιλογής του υπερσυνδέσμου "Εκπαίδευση" ο μαθητής οδηγείται σε μία σειρά ασκήσεων, κάθε μία από τις οποίες έχει ως στόχο να τον καθοδηγήσει στη χρήση κάθε μίας από τις γραφικές εντολές είτε απομονωμένα είτε συνδυαστικά. Οι ασκήσεις αυτές, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, χωρίζονται σε θεματικές ενότητες, σε κάθε μία από τις οποίες ο μαθητής καλείται να σχεδιάσει μια εφαρμογή ως επίλυση ενός προβλήματος που αντιστοιχεί σε ένα τμήμα της ιστορίας της.

tutorials

Πατώντας στην επιλογή "Άνοιγμα" μιας συγκεκριμένης αποστολής, εμφανίζεται αναλυτική περιγραφή αυτής όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. Η περιγραφή αυτή αποτελείται αφενός από αναλυτικές οδηγίες σε μορφή κειμένου, αφετέρου από οπτικοακουστικό υλικό σε μορφή βίντεο το οποίο περιγράφει το στόχο της άσκησης και τα εμπλεκόμενα αισθητήρια που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο μαθητής, εφόσον ο δημιουργός της άσκησης το παρέχει. Επιπλέον, ο μαθητής έχει δύο επιλογές επίλυσης της άσκησης, τη Γραφική η οποία υλοποιήθηκε με την παράδοση της αρχικής έκδοσης της πλατφόρμας TekTrain και μέσω γλώσσας τύπου Scratch, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην τελική έκδοση της πλατφόρμας.

Exercise detailed description

Επιλέγοντας τη "Γραφική επίλυση", εμφανίζεται η σελίδα σχεδίασης εφαρμογών του TekTrain με χρήση γραφικών εντολών που φαίνεται παρακάτω. Η σελίδα αυτή αποτελείται από 5 διακριτά τμήματα. Τα δύο από αυτά, που επισημαίνονται εντός μπλε πλασίου, έχουν ήδη αναλυθεί προηγουμένως και αφορούν τις δυνατότητες πλοήγησης του μαθητή στις ασκήσεις, τα ρομπότ και τις επιδόσεις του καθώς και στις ρυθμίσεις της πλατφόρμας και του προφίλ του. Επιπλέον, εντός του πορτοκαλί πλαισίου παρέχεται η διαθέσιμη εργαλειοθήκη, μέσω της οποίας ο μαθητής μπορεί:

 1. Να δει εκ νέου την περιγραφή της άσκησης (επιλογή "Description")
 2. Να παραγάγει τον κώδικα της τρέχουσας εφαρμογής που έχει σχεδιάσει (επιλογή "Generate")
 3. Να κάνει λήψη του κώδικα που έχει παραχθεί (επιλογή "App")
 4. Να αποστείλει την παραχθείσα εφαρμογή σε μία συσκευή TekTrain για να τη δει να εκτελείται στην πράξη. (επιλογή "Deploy")

UI-parts

Οι εκάστοτε διαθέσιμες γραφικές εντολές που συναποτελούν τη γραμμή εντολών βρίσκονται στο επάνω μέρος της σελίδας, στην περιοχή που βρίσκεται εντός του κόκκινου πλαισίου. Οι εντολές αυτές είναι χρωματικά ταξινομημένες ανά κατηγορία για ευκολία του μαθητή και είναι τύπου drag and drop. Ο μαθητής μπορεί, συνεπώς, κάνοντας αριστερό κλικ και σέρνοντας την επιθυμητή εντολή στον καμβά σχεδίασης εφαρμογών (περιοχή εντός του πράσινου πλαισίου) να σχεδιάσει την επιθυμητή εφαρμογή. Αρχικά, ο καμβάς σχεδίασης περιέχει μόνο μία εντολή, την εντολή Start από όπου ξεκινά η σχεδίασης της εφαρμογής. Για ευκολία του χρήστη, ο έξυπνος καμβάς επιτρέπει την τοποθέτηση εντολών μόνο σε σημεία του όπου επιτρέπεται, δηλαδή μόνο αμέσως μετά από κάποια άλλη εντολή. Με τον τρόπο αυτό και καθώς ο μαθητής προσθέτει εντολές μπορεί να σχηματιστεί μία πλήρης εφαρμογή για τη ρομποτική συσκευή TekTrain όπως αυτή που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

exampleApp

3. Γραφικές εντολές πλατφόρμας TekTrain

3.1. Talk

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Talk έχει ως αποτέλεσμα η συσκευή TekTrain να εκφωνήσει το κείμενο που επιθυμεί ο χρήστης με βάση τις παραμετροποιήσιμες ιδιότητες που αναλύονται ακολούθως.

Γραφικό σύμβολο:

talk

Ιδιότητες:

 1. Γλώσσα (σημειώνεται με Α στην εικόνα): Μέσω της συγκεκριμένης λίστας διαθέσιμων γλωσσών ο μαθητής διαλέγει τη γλώσσα στην οποία θα είναι γραμμένο το κείμενο προς εκφώνηση από τη συσκευή TekTrain. Στην παρούσα φάση οι διαθέσιμες γλώσσες προς χρήση είναι η ελληνική (GR) και η αγγλική (EN). Είναι ευθύνη του μαθητή να επιλέξει τη σωστή γλώσσα.
 2. Ένταση ήχου (σημειώνεται με Β στην εικόνα): Αφορά την ένταση με την οποία η συσκευή TekTrain θα εκφωνήσει το κείμενο. Η τιμή αυτής μπορεί να κυμαίνεται στο διάστημα από 0 έως 100.
 3. Κείμενο (σημειώνεται με Γ στην εικόνα): Το κείμενο το οποίο θα αναγνωστεί.

3.2. Sleep

Περιγραφή:

Με τη χρήση της εντολής Sleep ο μαθητής μπορεί να θέσει τη συσκευή TekTrain στο σύνολό της σε κατάσταση αναμονής για ένα χρονικό διάστημα.

Γραφικό σύμβολο:

sleep

Ιδιότητες:

 1. Χρονική διάρκεια (σημειώνεται με Α στην εικόνα): αφορά την επιθυμητή διάρκεια σε δευτερόλεπτα κατά την οποία η συσκευή TekTrain θα παραμείνει αδρανής.

3.3. Led On

Περιγραφή:

Με τη χρήση της εντολής Led On ο μαθητής μπορεί να ανάψει τα LEDs που βρίσκονται τοποθετημένα πάνω στη συσκευή TekTrain.

Γραφικό σύμβολο:

ledon

Ιδιότητες:

 1. Φωτεινότητα (σημειώνεται με Α στην εικόνα): μέσω της ιδιότητας αυτής, ο μαθητής μπορεί να επιλέξει την ένταση με στην οποία θα ανάψουν τα LEDs. Η τιμή της μπορεί να είναι ανάμεσα σε 0 και 100, όπου το 0 αφορά μηδενική φωτεινότητα (σβηστά LEDs) και η τιμή 100 τη μέγιστη φωτεινότητα.
 2. Χρώμα (σημειώνεται με B στην εικόνα): μέσω της ιδιότητας αυτής, ο μαθητής μπορεί να επιλέξει το επιθυμητό χρώμα, από τα παρεχόμενα, ώστε να ανάψουν τα LEDs.

3.4. Led Off

Περιγραφή:

Με τη χρήση της εντολής Led Off ο μαθητής μπορεί να σβήσει τα LEDs που βρίσκονται τοποθετημένα πάνω στη συσκευή TekTrain.

Γραφικό σύμβολο:

ledoff

Ιδιότητες:

Η εντολή Led Off δεν έχει ιδιότητες.

3.5. Counter

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Counter παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να μετρήσει πόσες φορές έχει επαναληθφεί η εκτέλεση μιας αλληλουχίας εντολών, π.χ. για τον έλεγχο τερματισμού ενός βρόχου επαναλήψεων.

Γραφικό σύμβολο:

counter

Ιδιότητες:

 1. Όνομα μετρητή-counter (σημειώνεται με Α στην εικόνα): πρόκειται για το όνομα του συγκεκριμένου μετρητή (counter). Η ιδιότητα αυτή λαμβάνει ως τιμή ακριβώς μία λέξη η οποία μπορεί να περιέχει γράμματα ή/και αριθμούς.
 2. Αρχική τιμή μετρητή (σημειώνεται με Β στην εικόνα): πρόκειται για την αρχική τιμή από την οποία ο μετρητής θα μετρά.
 3. Βήμα αύξησης μετρητή (σημειώνεται με Γ στην εικόνα): πρόκειται για το βήμα αύξησης, με βάση το οποίο κάθε φορά που επαναλαμβάνεται η εκτέλεση του μετρητή, θα αυξάνεται η τρέχουσα τιμή του, για παράδειγμα κατά 1, 2 ή μπορεί και να μειώνεται κατά -1, -2 κτλ.

3.6. Display Emotion

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Display Emotion παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να προβάλλει στην οθόνη της συσκευής TekTrain ένα πρόσωπο με το επιλεγμένο συναίσθημα.

Γραφικό σύμβολο:

displayEmotion

Ιδιότητες:

 1. Συναίσθημα (σημειώνεται με Α στην εικόνα): πρόκειται για την ιδιότητα που καθορίζει το συναίσθημα το οποίο θα προβληθεί στην οθόνη TekTrain.

 

 

3.7 Move

Η εντολή Move εν γένει, δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να προγραμματίσει κάποιας μορφής κίνηση της συσκευής TekTrain. Η παρούσα πλατφόρμα TekTrain παρέχει 3 εκδοχές αυτής της εντολής, τη βασική εκδοχή, τη βασισμένη σε ορισμό επιθυμητής ταχύτητας και την κίνηση ακολουθώντας γραμμή. Κάθε μία από αυτές τις εκδοχές τεκμηριώνεται στις ακόλουθες τρεις υποενότητες.

3.7.1 Move - Βασική εκδοχή

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Move στη βασική της εκδοχή, παρέχει τον απλούστερο τρόπο προγραμματισμού κίνησης της συσκευής TekTrain, μέσω επιλογής κατα κύριο λόγο της επιθυμητής κατεύθυνσης κίνησης.

 

Γραφικό σύμβολο:

moveBasic

Ιδιότητες:

 1. Τύπος κίνησης (σημειώνεται με Α στην εικόνα): δίνει τη δυνατότητα επιλογής του επιθυμητού τύπου κίνησης. Για τη βασική εκδοχή που αναλύεται στην παρούσα υποενότητα, η αντίστοιχη επιλογή είναι η "BASIC".
 2. Κατεύθυνση κίνησης (σημειώνεται με Β στην εικόνα): αποτελεί την επιθυμητή κατεύθυνση κίνησης της συσκευής TekTrain. Οι δυνατές επιλογές είναι προς τα εμπρός, προς τα πίσω, αριστερά και δεξιά. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις (αριστερά, δεξιά) η συσκευή θα στρίψει κατάλληλα και θα κινηθεί προς την επιλεγμένη κατεύθυνση.
 3. Απόσταση κίνησης (σημειώνεται με Γ στην εικόνα): αφορά την επιθυμητή απόσταση κίνησης σε μέτρα. Εφόσον επιλεγεί κίνηση με βάση την απόσταση, δε μπορεί να δοθεί και διάρκεια κίνησης.
 4. Διάρκεια κίνησης (σημειώνεται με Δ στην εικόνα): αφορά την επιθυμητή διάρκεια κίνησης σε δευτερόλεπτα. Εφόσον επιλεγεί κίνηση με βάση τη χρονική διάρκεια, δε μπορεί να δοθεί και επιθυμητή απόσταση κίνησης.
 5. Ταχύτητα κίνησης (σημειώνεται με Ε στην εικόνα): παρέχει τη δυνατότητα ορισμού της ταχύτητας με την οποία η συσκευή θα κινηθεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m/sec)

3.7.2 Move - Με βάση ταχύτητα

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Move με βάση την ταχύτητα, παρέχει στον μαθητή τη δυνατότητα να προγραμματίσει πιο σύνθετες κινήσεις με βάση τον ορισμό περιστροφικής και γωνιακής ταχύτητας.

Γραφικό σύμβολο:

moveSpeed

Ιδιότητες:

 1. Τύπος κίνησης (σημειώνεται με Α στην εικόνα): δίνει τη δυνατότητα επιλογής του επιθυμητού τύπου κίνησης. Για την εκδοχή με βάση την ταχύτητα που αναλύεται στην παρούσα υποενότητα, η αντίστοιχη επιλογή είναι η "SPEED BASED".
 2. Κατεύθυνση κίνησης (σημειώνεται με Β στην εικόνα): αφορά την επιθυμητή απόσταση κίνησης σε μέτρα. Εφόσον επιλεγεί κίνηση με βάση την απόσταση, δε μπορεί να δοθεί και διάρκεια κίνησης.
 3. Απόσταση κίνησης (σημειώνεται με Γ στην εικόνα): αφορά την επιθυμητή διάρκεια κίνησης σε δευτερόλεπτα. Εφόσον επιλεγεί κίνηση με βάση τη χρονική διάρκεια, δε μπορεί να δοθεί και επιθυμητή απόσταση κίνησης.
 4. Διάρκεια κίνησης (σημειώνεται με Δ στην εικόνα): παρέχει τη δυνατότητα ορισμού της γραμμικής ταχύτητας με την οποία η συσκευή θα κινηθεί σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m/sec). Θετικές τιμές οδηγούν τη συσκευή TekTrain προς τα εμπρός, ενώ αρνητικές τιμές την κινούν προς τα πίσω.
 5. Ταχύτητα κίνησης (σημειώνεται με Ε στην εικόνα): παρέχει τη δυνατότητα ορισμού της περιστροφικής ταχύτητας με την οποία η συσκευή θα περιστραφεί σε μοίρες ανά δευτερόλεπτο. Θετικές τιμές περιστρέφουν τη συσκευή TekTrain προς τα δεξιά, ενώ αρνητικές προς τα αριστερά.

3.7.2 Move - Ακολουθώντας Γραμμή

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Move στην εκδοχή αυτή, παρέχει στον μαθητή τη δυνατότητα να ακολουθήσει μια γραμμή επί του δαπέδου στο οποίο βρίσκεται. Σημειώνεται πως για να παρακολουθήσει επιτυχώς τη γραμμή, η συσκευή TekTrain πρέπει να βρίσκεται πάνω από τη γραμμή.

Γραφικό σύμβολο:

moveLine

Ιδιότητες:

 1. Τύπος κίνησης (σημειώνεται με Α στην εικόνα): δίνει τη δυνατότητα επιλογής του επιθυμητού τύπου κίνησης. Για την εκδοχή όπου ακολουθείται μια γραμμή στο έδαφος, που αναλύεται στην παρούσα υποενότητα, η αντίστοιχη επιλογή είναι η "LINE FOLLOW".
 2. Κατεύθυνση κίνησης (σημειώνεται με Β στην εικόνα): αφορά την επιθυμητή απόσταση κίνησης σε μέτρα. Εφόσον επιλεγεί κίνηση με βάση την απόσταση, δε μπορεί να δοθεί και διάρκεια κίνησης.
 3. Απόσταση κίνησης (σημειώνεται με Γ στην εικόνα): αφορά την επιθυμητή διάρκεια κίνησης σε δευτερόλεπτα. Εφόσον επιλεγεί κίνηση με βάση τη χρονική διάρκεια, δε μπορεί να δοθεί και επιθυμητή απόσταση κίνησης.
 4. Διάρκεια κίνησης (σημειώνεται με Δ στην εικόνα): παρέχει τη δυνατότητα ορισμού της ταχύτητας με την οποία η συσκευή θα κινηθεί ακολουθώντας τη γραμμή σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m/sec)

3.8. Turn

Η εντολή Turn εν γένει, δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να προγραμματίσει κάποιας μορφής επιτόπιας περιστροφής της συσκευής TekTrain. Η παρούσα πλατφόρμα TekTrain παρέχει 3 εκδοχές αυτής της εντολής, τη βασική εκδοχή, τη βασισμένη σε ορισμό επιθυμητής γωνίας περιστροφής και την περιστροφή για ορισμένη χρονική διάρκεια. Κάθε μία από αυτές τις εκδοχές τεκμηριώνεται στις ακόλουθες τρεις υποενότητες.

3.8.1 Turn - Βασική εκδοχή

 

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Turn παρέχει στη βασική της εκδοχή, τον απλούστερο τρόπο προγραμματισμού επιτόπιας περιστροφής.

Γραφικό σύμβολο:

turnBasic

Ιδιότητες:

 1. Τύπος περιστροφής (σημειώνεται με Α στην εικόνα): αφορά τον επιθυμητό τύπο περιστροφής από τους τρεις προαναφερθέντες. Για τη βασική εκδοχή, η οποία αναλύεται στην παρούσα υποενότητα, η τιμή που πρέπει να λάβει η ιδιότητα αυτή είναι "BASIC"
 2. Κατεύθυνση περιστροφής (σημειώνεται με Β στην εικόνα): αφορά την κατεύθυνση περιστροφής της συσκευής TekTrain. Οι δυνατές επιλογές είναι αριστερά (στροφή 90 μοιρών), δεξιά (στροφή 90 μοιρών), πίσω (στροφή 180 μοιρών)

3.8.2 Turn - Με βάση γωνία

 

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Turn παρέχει στην εκδοχή βασισμένη σε γωνία, τη δυνατότητα στον μαθητή να ορίσει την επιθυμητή γωνία περιστροφής της συσκευής TekTrain.

Γραφικό σύμβολο:

turnAngle

Ιδιότητες:

 1. Τύπος περιστροφής (σημειώνεται με Α στην εικόνα): αφορά τον επιθυμητό τύπο περιστροφής από τους τρεις προαναφερθέντες. Για την εκδοχή με βάση τη γωνία, η οποία αναλύεται στην παρούσα υποενότητα, η τιμή που πρέπει να λάβει η ιδιότητα αυτή είναι "ANGLE BASED"
 2. Κατεύθυνση περιστροφής (σημειώνεται με Β στην εικόνα): αφορά την ταχύτητα περιστροφής της συσκευής TekTrain, καθώς αυτή διαγράφει την επιθυμητή γωνία, σε μοίρες ανά δευτερόλεπτο.
 3. Κατεύθυνση περιστροφής (σημειώνεται με Γ στην εικόνα): αφορά την επιθυμητή γωνία περιστροφής. Θετικές τιμές περιστρέφουν τη συσκευή TekTrain δεξιόστροφα, ενώ αρνητικές τιμές αριστερόστροφα.

3.8.3 Turn - Με βάση το χρόνο

 

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Turn με βάση το χρόνο, παρέχει στον μαθητή τη δυνατότητα ορισμού περιστροφής της συσκευής TekTrain για μια ορισμένη από αυτόν χρονική διάρκεια.

Γραφικό σύμβολο:

turnBasic

Ιδιότητες:

 1. Τύπος περιστροφής (σημειώνεται με Α στην εικόνα): αφορά τον επιθυμητό τύπο περιστροφής από τους τρεις προαναφερθέντες. Για την εκδοχή με βάση το χρόνο, η οποία αναλύεται στην παρούσα υποενότητα, η τιμή που πρέπει να λάβει η ιδιότητα αυτή είναι "TIME BASED"
 2. Κατεύθυνση περιστροφής (σημειώνεται με Β στην εικόνα): αφορά την ταχύτητα περιστροφής της συσκευής TekTrain, καθώς αυτή διαγράφει την επιθυμητή γωνία, σε μοίρες ανά δευτερόλεπτο. Θετικές τιμές περιστρέφουν τη συσκευή TekTrain δεξιόστροφα, ενώ αρνητικές αριστερόστροφα.
 3. Κατεύθυνση περιστροφής (σημειώνεται με Γ στην εικόνα): αφορά τη χρονική διάρκεια περιστροφής της συσκευής TekTrain σε δευτερόλεπτα.

3.9. Move Camera

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Move Camera παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να περιστρέψει την κάμερα που βρίσκεται επί της συσκευής TekTrain προς μία από τις παρεχόμενες κατευθύνσεις.

 

Γραφικό σύμβολο:

turnCamera

moveCameraCustom

Ιδιότητες:

 1. Επιθυμητή κατεύθυνση (σημειώνεται με Α στις εικόνες): αφορά την επιθυμητή κατεύθυνση προς την οποία θα περιστραφεί η κάμερα. Η τρέχουσα πλατφόρμα TekTrain παρέχει 6 επιλογές, αριστερά (90 μοίρες), δεξιά (90 μοίρες), πάνω, κάτω, στην ουδέτερη θέση (Neutral) καθώς και τη δυνατότητα ορισμού των γωνιών περιστροφής από το μαθητή (Custom).
 2. Γωνία περιστροφής αριστερά/δεξιά (σημειώνεται με Β στην κάτω εικόνα): αφορά την περιστροφή της κάμερας της συσκευής TekTrain προς τα αριστερά ή δεξιά σε μοίρες. Θετικές τιμές περιστρέφουν την κάμερα δεξιόστροφα, ενώ αρνητικές τιμές αριστερόστροφα.
 3. Γωνία περιστροφής πάνω/κάτω (σημειώνεται με Γ στην κάτω εικόνα): αφορά την περιστροφή της κάμερας της συσκευής TekTrain προς τα πάνω ή κάτω σε μοίρες. Θετικές τιμές περιστρέφουν την κάμερα προς τα επάνω, ενώ αρνητικές τιμές προς τα κάτω.

3.10. Record Sound

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Record Sound παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να ηχογραφήσει τον περιβαλλοντικό ήχο στο σημείο που βρίσκεται η συσκευή TekTrain, με σκοπό την αναπαραγωγή του κάποια στιγμή με την εντολή Replay Sound.

Γραφικό σύμβολο:

recordSound

Ιδιότητες:

 1. Όνομα ηχογράφησης (σημειώνεται με Α στην εικόνα): στην ιδιότητα αυτή πρέπει να δοθεί ένα όνομα το οποίο μπορεί να αποτελείται από γράμματα ή/και αριθμούς. Το όνομα αυτό θα χρησιμοποιηθεί από εντολή Replay Sound για να αναπαραχθεί ο συγκεκριμένος ήχος.
 2. Χρονική διάρκεια (σημειώνεται με B στην εικόνα): αφορά τη χρονική διάρκεια της ηχογράφησης σε δευτερόλεπτα. Εφόσον επιλεγεί χρονική διάρκεια, δεν επιτρέπεται να επιλεγεί και η χρήση κουμπιού για τον τερματισμό της ηχογράφησης.
 3. Επιλογή κουμπιού για τον τερματισμό της ηχογράφησης (σημειώνεται με Γ στην εικόνα): παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ενός κουμπιού της συσκευής TekTrain, το πάτημα του οποίου θα προκαλέσει τον τερματισμό της συγκεκριμένης ηχογράφησης. Εφόσον επιλεγεί κουμπί τερματισμού της ηχογράφησης, δεν επιτρέπεται να οριστεί και χρονική διάρκεια για αυτή.

3.11. Replay Sound

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Replay Sound παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να αναπαράγει κάποιον ήχο ο οποίος έχει ηχογραφηθεί ήδη με την εντολή Record Sound.

Γραφικό σύμβολο:

replaySound

Ιδιότητες:

 1. Χρονική διάρκεια (σημειώνεται με Α στην εικόνα): αφορά το όνομα της ηχογράφησης που θα αναπαραχθεί. Πρέπει να ταυτίζεται με κάποιο από τα ονόματα που χρησιμοποιήθηκαν σε κάποια εντολή Record Sound.
 2. Ένταση ήχου (σημειώνεται με Β στην εικόνα): αφορά την επιθυμητή ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή της ηχογράφησης.

3.12. Detect Face

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Detect Face παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να χρησιμοποιήσει ευφυείς αλγορίθμους για την ανίχνευση προσώπου ανθρώπου.

Γραφικό σύμβολο:

detectFace

Ιδιότητες:

 1. Χρονική διάρκεια (σημειώνεται με Α στην εικόνα): αφορά τη χρονική διάρκεια σε δευτερόλεπτα, κατά την οποία οι ευφυείς αλγόριθμοι θα προσπαθούν να ανιχνεύσουν πρόσωπο ανθρώπου. Εφόσον ανιχνευθεί πρόσωπο πριν το πέρας της, το πρόγραμμα συνεχίζει με την εκτέλεση της επόμενης εντολής.

3.13. DetectEmotion

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Detect Emotion παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να χρησιμοποιήσει ευφυείς αλγορίθμους για την ανίχνευση του συναισθήματος στο περιβάλλον της συσκευής TekTrain, πχ στην εικόνα που λαμβάνει στην κάμερα, στον ήχο του περιβάλλοντος ή σε κείμενο που ανιχνεύεται στην κάμερα.

Γραφικό σύμβολο:

detectSentiment

Ιδιότητες:

 1. Χρονική διάρκεια (σημειώνεται με Α στην εικόνα): αφορά τη χρονική διάρκεια σε δευτερόλεπτα, κατά την οποία οι ευφυείς αλγόριθμοι θα προσπαθούν να ανιχνεύσουν το κυρίαρχο συναίσθημα στο περιβάλλον της συσκευής TekTrain. Εφόσον ανιχνευθεί συναίσθημα πριν το πέρας της, το πρόγραμμα συνεχίζει με την εκτέλεση της επόμενης εντολής.

3.14. Detect Sound

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Detect Sound παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να χρησιμοποιήσει ευφυείς αλγορίθμους για την ανίχνευση ήχου στο περιβάλλον της συσκευής TekTrain.

Γραφικό σύμβολο:

detectSound

Ιδιότητες:

 1. Χρονική διάρκεια (σημειώνεται με Α στην εικόνα): αφορά τη χρονική διάρκεια σε δευτερόλεπτα, κατά την οποία οι ευφυείς αλγόριθμοι θα προσπαθούν να ανιχνεύσουν ήχο. Εφόσον ανιχνευθεί ήχος πριν το πέρας της, το πρόγραμμα συνεχίζει με την εκτέλεση της επόμενης εντολής.

3.15. Detect Motion

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Detect Motion παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να χρησιμοποιήσει ευφυείς αλγορίθμους για την ανίχνευση κίνησης στο περιβάλλον της συσκευής TekTrain.

Γραφικό σύμβολο:

detectMotion

Ιδιότητες:

 1. Χρονική διάρκεια (σημειώνεται με Α στην εικόνα): αφορά τη χρονική διάρκεια σε δευτερόλεπτα, κατά την οποία οι ευφυείς αλγόριθμοι θα προσπαθούν να ανιχνεύσουν κίνηση. Εφόσον ανιχνευθεί κίνηση πριν το πέρας της, το πρόγραμμα συνεχίζει με την εκτέλεση της επόμενης εντολής.

3.16. Detect Colour

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Detect Face παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να χρησιμοποιήσει ευφυείς αλγορίθμους για την ανίχνευση του κυρίαρχου χρώματος στην εικόνα που λαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής TekTrain.

Γραφικό σύμβολο:

detectColour

Ιδιότητες:

 1. Χρονική διάρκεια (σημειώνεται με Α στην εικόνα): αφορά τη χρονική διάρκεια σε δευτερόλεπτα, κατά την οποία οι ευφυείς αλγόριθμοι θα προσπαθούν να ανιχνεύσουν το κυρίαρχο χρώμα στην εικόνα που λαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής TekTrain. Εφόσον ανιχνευθεί το κυρίαρχο χρώμα πριν το πέρας της, το πρόγραμμα συνεχίζει με την εκτέλεση της επόμενης εντολής.

3.17. Finish

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Finish σηματοδοτεί τον τερματισμό εκτέλεσης μιας οποιασδήποτε εφαρμογής.

Γραφικό σύμβολο:

finish

Ιδιότητες:

Η εντολή Finish δεν έχει καμία ιδιότητα.

3.18. Condition Block

Περιγραφή:

Η χρήση της εντολής Condition Block παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να προγραμματίσει την εκτέλεση ομάδων εντολών υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (σημειώνεται με Α), ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αυξήσει/μειώσει τον αριθμό των περιπτώσεων που θέλει προγραμματίσει, πατώντας στο σύμβολο "+" ή στο σύμβολο "-" αντίστοιχα. Ακολούθως για κάθε μία από τις περιπτώσεις δημιουργείται αυτόματα μία νέα "γραμμή προγραμματισμού" στον καμβά σχεδίασης εφαρμογών. Για κάθε μία από αυτές, ο μαθητής πρέπει να ορίσει τη συνθήκη εκτέλεσης της εκάστοτε ομάδας εντολών. Για παράδειγμα στην παρακάτω εικόνα υπάρχουν 2 προγραμματισμένες περιπτώσεις (σημειώνονται με Β και Γ), σε κάθε μία από τις οποίες η συσκευή TekTrain θα εκτελέσει διαφορετικές εντολές. Για να οριστεί η συνθήκη εκτέλεσης κάθε μιας από τις επιθυμητές περιπτώσεις, ο μαθητής πρέπει να πατήσει πάνω στον αριθμό αυτής, π.χ. 1, 2 κτλ. Οι ιδιότητες κάθε συνθήκης αναλύονται ακολούθως.

Γραφικό σύμβολο:

condition

Ιδιότητες (οποιασδήποτε συνθήκης):

 1. Αριστερή μεταβλητή συνθήκης (σημειώνεται με Δ στην εικόνα): αφορά την τρέχουσα τιμή της αριστερής τιμής της συνθήκης. Η τρέχουσα πλατφόρμα TekTrain παρέχει μια πληθώρα επιλογών, όπως περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κτλ.), την κατάσταση της συσκευής κτλ.
 2. Συγκριτής συνθήκης (σημειώνεται με Ε στην εικόνα): αφορά την επιλογή του τρόπου σύγκρισης των τιμών της αριστερής και δεξιάς μεταβλητής της συνθήκης. Ανάλογα με τη φύση των μεταβλητών, ανανεώνεται και η λίστα των προς επιλογή συγκριτών. Εν γένει αυτοί μπορεί να επιτρέπουν σύγκριση για ισότητα, ανισότητα, σύγκριση τύπου "μεταλύγερο ή ίσο", "μικρότερο ή ίσο" και σύγκριση τύπου "μεγαλύτερο από" ή "μικρότερο από."
 3. Δεξιά μεταβλητή συνθήκης (σημειώνεται με Ζ στην εικόνα): ανάλογα με το ποια μεταβλητή έχει επιλεγεί ως αριστερή μεταβλητή της συνθήκης, ως δεξιά μεταβλητή μπορεί να δοθεί μία αριθμητική τιμή, κείμενο ή μία άλλη μεταβλητή η τιμή της οποίας μπορεί να συγκριθεί με αυτή της αριστερής μεταβλητής. Για παράδειγμα, αν ως αριστερή μεταβλητή έχει επιλεγεί η θερμοκρασία, ως δεξιά πρέπει να δοθεί μια αριθμητική τιμή. Αντίθετα, αν ως αριστερή μεταβλητή έχει επιλεγεί το συναίσθημα που ανιχνεύεται από την κάμερα, ως δεξιά μπορεί να επιλεγεί είτε ένα συναίσθημα είτε κάποια άλλη πηγή συναισθήματος, π.χ. το ανιχνευόμενο συναίσθημα μέσω ήχου.