Σχεδιάζοντας ρομποτικές εφαρμογές με την πλατφόρμα TekTrain


Περιεχόμενα

Περιεχόμενα        2

Γενικά        4

Είσοδος στην Πλατφόρμα        4

Αποσύνδεση από την Πλατφόρμα        4

Επαναφορά του Κωδικού Πρόσβασης        5

Προφίλ        7

Ρυθμίσεις        8

Θέμα Εμφάνισης Πλατφόρμας        9

Γλώσσα Πλατφόρμας        11

Υπότιτλοι Βίντεο        12

Εύρεση Ασκήσεων        12

Tutorials - Εκπαιδευτικές Ασκήσεις        15

Γραφικό Περιβάλλον Προγραμματισμού        16

Γραφικές Εντολές Πλατφόρμας Προγραμματισμού        18

Κίνηση        18

Στροφή        20

Κίνηση Κάμερας        23

Εντοπισμός Προσώπου        24

Εντοπισμός Συναισθήματος        24

Εντοπισμός Ήχου        25

Εντοπισμός Κίνησης        25

Εντοπισμός Χρώματος        26

Ομιλία        26

Ηχογράφηση        27

Αναπαραγωγή Ήχου        28

Τέλος        28

Συνθήκη        29

Ζάρι        30

Παράλληλα        31

Πήγαινε        32

Σταμάτα        33

Μετρητής        34

Συναίσθημα        35

Αδράνεια        35

Ενεργοποίηση LED        35

Απενεργοποίηση LED        36

Δάσκαλος        37

Δημιουργία Νέας Άσκησης        37

Προβολή Άσκησης        40

Επεξεργασία Άσκησης        41

Διαγραφή Άσκησης        41

Ανάθεση Άσκησης σε Μαθητές        41

Βαθμολόγηση επίλυσης        41

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Άσκησης        43

Προβολή Λίστας Μαθητών        43

Εισαγωγή Νέου Μαθητή        44

Επεξεργασία Στοιχείων Μαθητή        45

Διαγραφή Μαθητή        45

Προβολή Λεπτομερειών Μαθητή        45

Δημιουργία Αναφοράς Μαθητή        46

Προβολή Διαθέσιμων Ρομπότ        47

Προβολή Λεπτομερειών Ρομπότ        48

Ανάθεση Ρομπότ σε Μαθητή        48

Μαθητής        49

Ασκησιολόγιο        49

Ολοκληρωμένες Ασκήσεις        50

Προβολή Άσκησης        50

Επίλυση Άσκησης        52

Υποβολή Άσκησης προς Βαθμολόγηση        53

Επιδόσεις        54

Προβολή του Υπό Ανάθεση Ρομπότ        56

Προβολή Λεπτομερειών Ρομπότ        56


 1. Γενικά

 1. Είσοδος στην Πλατφόρμα

Για να πραγματοποιήσετε είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του TekTrain, συνδεθείτε στη διεύθυνση www.tektrain.web.auth.gr. Στη συνέχεια, συμπληρώστε τα πεδία “Ηλεκτρονική διεύθυνση” και “Κωδικός” με τα αντίστοιχα που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα TekTrain και πατήστε το κουμπί “Σύνδεση”.

Εικόνα 1. Είσοδος στην πλατφόρμα TekTrain

 1. Αποσύνδεση από την Πλατφόρμα

Αφού έχετε συνδεθεί στην πλατφόρμα TekTrain με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον κωδικό σας (ανεξάρτητα από το ρόλο σας), εμφανίζονται στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης τα κουμπιά διαχείρισης. Με το κουμπί “Έξοδος” πραγματοποιείτε αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στην πλατφόρμα TekTrain.

Εικόνα 2. Αποσύνδεση

 1. Επαναφορά του Κωδικού Πρόσβασης

Σε περίπτωση απώλειας του προσωπικού κωδικού σας πρόσβασης στην πλατφόρμα TekTrain, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν καινούριο. Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας, πατήστε στο πεδίο “Πάτα εδώ”, δίπλα από το κείμενο “Ξέχασες τον κωδικό;”.

Εικόνα 3. Απώλεια κωδικού πρόσβασης

Στη συνέχεια, συμπληρώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στην πλατφόρμα TekTrain και πιέστε το κουμπί “Αποστολή Συνδέσμου”.

Εικόνα 4. Ηλεκτρονική διεύθυνση επαναφοράς κωδικού πρόσβασης

Σε λίγα λεπτά, θα βρείτε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση ένα e-mail από τη διεύθυνση tektrain-support@olympus.ee.auth.gr με οδηγίες για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης. Πιέστε το κουμπί “Reset your password”, ώστε να ανοίξει η σελίδα δημιουργίας νέου κωδικού πρόσβασης.

Εικόνα 5. E-mail επαναφοράς κωδικού πρόσβασης

Στη σελίδα δημιουργίας νέου κωδικού πρόσβασης πληκτρολογείστε και στα δύο πεδία τον νέο κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε και πιέστε το κουμπί “Αλλαγή Κωδικού”. Ο νέος κωδικός πρόσβασης έχει αποθηκευτεί.

Εικόνα 6. Δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης

 1. Προφίλ

Με την είσοδό σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα TekTrain, θα βρεθείτε στην αρχική σελίδα με το προφίλ σας. Από εκεί μπορείτε να ανακατευθυνθείτε σε οποιαδήποτε σελίδα της πλατφόρμας. Για να επιστρέψετε οποιαδήποτε στιγμή στην αρχική σελίδα του προφίλ σας, πιέστε το πλήκτρο “Προφίλ” στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Εικόνα 7. Αρχική σελίδα προφίλ

 1. Ρυθμίσεις

Έχοντας συνδεθεί με το λογαριασμό σας την ηλεκτρονική πλατφόρμα TekTrain, μπορείτε ανά πάσα χρονική στιγμή να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν την εμφάνιση της πλατφόρμας. Για να ανοίξετε τη σελίδα των ρυθμίσεων, πιέστε το κουμπί “Ρυθμίσεις” από το πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Εικόνα 8. Άνοιγμα σελίδας ρυθμίσεων

 1. Θέμα Εμφάνισης Πλατφόρμας

Στη σελίδα των ρυθμίσεων μπορείτε να επιλέξετε το θέμα εμφάνισης της πλατφόρμας, μεταξύ των τριών επιλογών.

Εικόνα 9. Προεπιλεγμένο θέμα εμφάνισης πλατφόρμας

Εικόνα 10. Θέμα εμφάνισης πλατφόρμας “Eddie”

Εικόνα 11. Θέμα εμφάνισης πλατφόρμας “Donna”

 1. Γλώσσα Πλατφόρμας

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα κείμενα της πλατφόρμας μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής.

Εικόνα 12. Γλώσσα πλατφόρμας - Ελληνικά

Εικόνα 13. Γλώσσα πλατφόρμας - Αγγλικά

 1. Υπότιτλοι Βίντεο

Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε αν στα βίντεο επίδειξης των ασκήσεων θέλετε να εμφανίζονται υπότιτλοι. Η συγκεκριμένη λειτουργία θα είναι διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση της πλατφόρμας.

Εικόνα 14. Υπότιτλοι βίντεο

 1. Εύρεση Ασκήσεων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις διάφορες σελίδες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας TekTrain μέσω του αριστερού μενού πλοήγησης. Επιλέγοντας το κουμπί “Ασκήσεις”, μπορείτε να μεταφερθείτε στη σελίδα εύρεσης ασκήσεων που έχουν δημιουργηθεί εντός της πλατφόρμας TekTrain από όλους τους δασκάλους. Οι ασκήσεις που εμφανίζονται είναι αυτές που ο δάσκαλος-δημιουργός δημοσίευσε σε όλους, αυτές που εσείς έχετε δημιουργήσει (για τους δασκάλους) ή αυτές που δημιούργησε ο δάσκαλος της τάξης σας (για τους μαθητές). Οι ασκήσεις αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τις “Νέες Ασκήσεις”, τις “Δημοφιλείς Ασκήσεις”, αλλά και “Όλες οι Ασκήσεις”.

Εικόνα 15. Μετάβαση στη σελίδα εύρεσης ασκήσεων

Εικόνα 16. Σελίδα εύρεσης ασκήσεων

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις ασκήσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία, επιλέγοντας το κουμπί “Περισσότερα” δίπλα από τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Εικόνα 17. Άνοιγμα αναλυτικής προβολής κατηγορίας

Εικόνα 18. Αναλυτική προβολή κατηγορίας

Ακόμα, μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένες ασκήσεις, αναζητώντας κάποια λέξη-κλειδί, ασκήσεις που αφορούν συγκεκριμένη τάξη ή/και ασκήσεις συγκεκριμένης δυσκολίας.

Εικόνα 19. Αναζήτηση ασκήσεων

 1. Tutorials - Εκπαιδευτικές Ασκήσεις

Στην επιλογή “Tutorials - Εκπαιδευτικές ασκήσεις” υπάρχουν αποστολές, ειδικά κατασκευασμένες από εκπαιδευτικούς της ομάδας που δημιούργησε το εργαλείο TekTrain. Στόχος των tutorials είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν τόσο με την πλατφόρμα όσο και με τις διαθέσιμες εντολές/blocks προγραμματισμού, μέσω της ολοκλήρωσής τους. Έτσι, θα έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες γνώσεις για την επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων. Στην παρακάτω εικόνα υπάρχει μία άποψη της οθόνης των εκπαιδευτικών ασκήσεων.

Εικόνα 20. Οθόνη tutorials / εκπαιδευτικών ασκήσεων

 1. Γραφικό Περιβάλλον Προγραμματισμού

Το γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού αποτελεί τον πυρήνα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας TekTrain. Σε αυτό, ο μαθητής καλείται να σχεδιάσει και να επιλύσει γραφικά τις ασκήσεις που του έχουν ανατεθεί, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του TekTrain. Η συγκεκριμένη σελίδα αποτελείται από 5 διακριτά τμήματα, τα οποία απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 21. Γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού

Τα πεδία αυτά είναι τα εξής:

Εικόνα 22. Παράδειγμα σχεδίασης εφαρμογής

 1. Γραφικές Εντολές Πλατφόρμας Προγραμματισμού

Στην συγκεκριμένη ενότητα θα περιγραφούν τα εικονίδια-blocks που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία μιας εφαρμογής, η λειτουργία τους, καθώς και οι παράμετροι που πρέπει να συμπληρωθούν για το καθένα.

 1. Κίνηση

Η εντολή Κίνηση εν γένει, δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να προγραμματίσει κάποιας μορφής κίνηση της συσκευής TekTrain. Η παρούσα πλατφόρμα TekTrain παρέχει 3 εκδοχές αυτής της εντολής, τη βασική εκδοχή, τη βασισμένη σε ορισμό επιθυμητής ταχύτητας και την κίνηση ακολουθώντας γραμμή. Κάθε μία από αυτές τις εκδοχές τεκμηριώνεται στις ακόλουθες τρεις υποενότητες.

 1. Βασική εκδοχή

Η χρήση της εντολής Κίνηση στη βασική της εκδοχή, παρέχει τον απλούστερο τρόπο προγραμματισμού κίνησης της συσκευής TekTrain, μέσω επιλογής κατα κύριο λόγο της επιθυμητής κατεύθυνσης κίνησης.

 1. Με βάση ταχύτητα

Η χρήση της εντολής Κίνηση με βάση την ταχύτητα, παρέχει στον μαθητή τη δυνατότητα να προγραμματίσει πιο σύνθετες κινήσεις με βάση τον ορισμό περιστροφικής και γωνιακής ταχύτητας.

 1. Ακολουθώντας γραμμή

Η χρήση της εντολής Κίνηση στην εκδοχή αυτή, παρέχει στον μαθητή τη δυνατότητα να ακολουθήσει μια γραμμή επί του δαπέδου στο οποίο βρίσκεται. Σημειώνεται πως για να παρακολουθήσει επιτυχώς τη γραμμή, η συσκευή TekTrain πρέπει να βρίσκεται πάνω από τη γραμμή.

 1. Στροφή

Η εντολή Στροφή εν γένει, δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να προγραμματίσει κάποιας μορφής επιτόπιας περιστροφής της συσκευής TekTrain. Η παρούσα πλατφόρμα TekTrain παρέχει 3 εκδοχές αυτής της εντολής, τη βασική εκδοχή, τη βασισμένη σε ορισμό επιθυμητής γωνίας περιστροφής και την περιστροφή για ορισμένη χρονική διάρκεια. Κάθε μία από αυτές τις εκδοχές τεκμηριώνεται στις ακόλουθες τρεις υποενότητες.

 1. Βασική εκδοχή

Η χρήση της εντολής Στροφή παρέχει στη βασική της εκδοχή, τον απλούστερο τρόπο προγραμματισμού επιτόπιας περιστροφής.

 1. Με βάση γωνία

Η χρήση της εντολής Στροφή παρέχει στην εκδοχή βασισμένη σε γωνία, τη δυνατότητα στον μαθητή να ορίσει την επιθυμητή γωνία περιστροφής της συσκευής TekTrain.

 1. Με βάση χρόνο

Η χρήση της εντολής Στροφή με βάση το χρόνο, παρέχει στον μαθητή τη δυνατότητα ορισμού περιστροφής της συσκευής TekTrain για μια ορισμένη από αυτόν χρονική διάρκεια.

 1. Κίνηση Κάμερας

Η χρήση της εντολής Κίνηση Κάμερας παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να περιστρέψει την κάμερα που βρίσκεται επί της συσκευής TekTrain προς μία από τις παρεχόμενες κατευθύνσεις.

 1. Εντοπισμός Προσώπου

Η χρήση της εντολής Εντοπισμός Προσώπου παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να χρησιμοποιήσει ευφυείς αλγορίθμους για την ανίχνευση προσώπου ανθρώπου.

 1. Εντοπισμός Συναισθήματος

Η χρήση της εντολής Εντοπισμός Συναισθήματος παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να χρησιμοποιήσει ευφυείς αλγορίθμους για την ανίχνευση του συναισθήματος στο περιβάλλον της συσκευής TekTrain, πχ στην εικόνα που λαμβάνει στην κάμερα, στον ήχο του περιβάλλοντος ή σε κείμενο που ανιχνεύεται στην κάμερα.

 1. Εντοπισμός Ήχου

Η χρήση της εντολής Εντοπισμός Ήχου παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να χρησιμοποιήσει ευφυείς αλγορίθμους για την ανίχνευση ήχου στο περιβάλλον της συσκευής TekTrain.

 1. Εντοπισμός Κίνησης

Η χρήση της εντολής Εντοπισμός Κίνησης παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να χρησιμοποιήσει ευφυείς αλγορίθμους για την ανίχνευση κίνησης στο περιβάλλον της συσκευής TekTrain.

 1. Εντοπισμός Χρώματος

Η χρήση της εντολής Εντοπισμός Χρώματος παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να χρησιμοποιήσει ευφυείς αλγορίθμους για την ανίχνευση του κυρίαρχου χρώματος στην εικόνα που λαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής TekTrain.

 1. Ομιλία

Η χρήση της εντολής Ομιλία έχει ως αποτέλεσμα η συσκευή TekTrain να εκφωνήσει το κείμενο που επιθυμεί ο χρήστης με βάση τις παραμετροποιήσιμες ιδιότητες που αναλύονται ακολούθως.

 1. Ηχογράφηση

Η χρήση της εντολής Ηχογράφηση παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να ηχογραφήσει τον περιβαλλοντικό ήχο στο σημείο που βρίσκεται η συσκευή TekTrain, με σκοπό την αναπαραγωγή του κάποια στιγμή με την εντολή Αναπαραγωγή Ήχου.

 1. Αναπαραγωγή Ήχου

Η χρήση της εντολής Αναπαραγωγή Ήχου παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να αναπαράγει κάποιον ήχο ο οποίος έχει ηχογραφηθεί ήδη με την εντολή Ηχογράφηση.

 1. Τέλος

Η χρήση της εντολής Τέλος σηματοδοτεί τον τερματισμό εκτέλεσης μιας οποιασδήποτε εφαρμογής.

Η εντολή Finish δεν έχει καμία ιδιότητα.

 1. Συνθήκη

Η χρήση της εντολής Συνθήκη παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να προγραμματίσει την εκτέλεση ομάδων εντολών υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (σημειώνεται με Α), ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αυξήσει/μειώσει τον αριθμό των περιπτώσεων που θέλει προγραμματίσει, πατώντας στο σύμβολο "+" ή στο σύμβολο "-" αντίστοιχα. Ακολούθως για κάθε μία από τις περιπτώσεις δημιουργείται αυτόματα μία νέα "γραμμή προγραμματισμού" στον καμβά σχεδίασης εφαρμογών. Για κάθε μία από αυτές, ο μαθητής πρέπει να ορίσει τη συνθήκη εκτέλεσης της εκάστοτε ομάδας εντολών. Για παράδειγμα στην παρακάτω εικόνα υπάρχουν 2 προγραμματισμένες περιπτώσεις (σημειώνονται με Β και Γ), σε κάθε μία από τις οποίες η συσκευή TekTrain θα εκτελέσει διαφορετικές εντολές. Για να οριστεί η συνθήκη εκτέλεσης κάθε μιας από τις επιθυμητές περιπτώσεις, ο μαθητής πρέπει να πατήσει πάνω στον αριθμό αυτής, π.χ. 1, 2 κτλ. Οι ιδιότητες κάθε συνθήκης αναλύονται ακολούθως.

 1. Ζάρι

Η χρήση της εντολής Ζάρι παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να εισάγει την έννοια του τυχαίου γεγονότος σε μια εφαρμογή, δηλαδή την τυχαία επιλογή μιας εντολής για εκτέλεση από ένα σύνολο εντολών. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (σημειώνεται με Α), ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αυξήσει/μειώσει τον αριθμό των τυχαίων περιπτώσεων που θέλει προγραμματίσει, πατώντας στο σύμβολο "+" ή στο σύμβολο "-" αντίστοιχα. Ακολούθως για κάθε μία από τις περιπτώσεις δημιουργείται αυτόματα μία νέα "γραμμή προγραμματισμού" στον καμβά σχεδίασης εφαρμογών. Για κάθε μία από αυτές, ο μαθητής πρέπει να ορίσει την πιθανότητα εκτέλεσης της εκάστοτε ομάδας εντολών. Για παράδειγμα στην παρακάτω εικόνα υπάρχουν 2 προγραμματισμένες περιπτώσεις (σημειώνονται με Β και Γ), σε κάθε μία από τις οποίες η συσκευή TekTrain θα εκτελέσει διαφορετικές εντολές. Για να οριστεί η πιθανότητα εκτέλεσης κάθε μιας από τις επιθυμητές περιπτώσεις, ο μαθητής πρέπει να πατήσει πάνω στον αριθμό αυτής, π.χ. 1, 2 κτλ. Οι ιδιότητες ορισμού κάθε περίπτωσης αναλύονται ακολούθως.

        

 1. Παράλληλα

Η χρήση της εντολής Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να προγραμματίσει ομάδες εντολών που εκτελούνται παράλληλα. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (σημειώνεται με Α), ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αυξήσει/μειώσει τον αριθμό των ομάδων εντολών που θα πρέπει να εκτελεστούν παράλληλα, πατώντας στο σύμβολο "+" ή στο σύμβολο "-" αντίστοιχα. Ακολούθως για κάθε μία από τις περιπτώσεις δημιουργείται αυτόματα μία νέα "γραμμή προγραμματισμού" στον καμβά σχεδίασης εφαρμογών. Σε κάθε μία από αυτές, ο μαθητής πρέπει να προσθέσει τις επιθυμητές εντολές προς εκτέλεση. Για παράδειγμα στην παρακάτω εικόνα υπάρχουν 2 προγραμματισμένες παράλληλης εκτέλεσης ομάδων εντολών, σε κάθε μία από τις οποίες η συσκευή TekTrain θα εκτελέσει διαφορετικές εντολές (σημειώνονται εντός πορτοκαλί και πράσινου πλαισίου).

 1. Πήγαινε

Η χρήση της εντολής Πήγαινε παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να σηματοδοτήσει πως σε ένα σημείο της εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί άλμα σε μία εντολή που βρίσκεται σε ένα άλλο σημείο της εφαρμογής. Για να συμβεί αυτό, ο μαθητής πρέπει να κάνει αριστερό κλικ στο εικονίδιο εντός της εντολής Πήγαινε όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα (σημειώνεται με Α).

Ακολούθως, δίνεται η δυνατότητα επιλογής της εντολής στόχου, δηλαδή της εντολής που θα πρέπει να εκτελεστεί μόλις έρθει η σειρά της εντολής Πήγαινε. Για να επιλεγεί η εντολή στόχος, ο μαθητής πρέπει να κάνει αριστερό κλικ πάνω στην επιθυμητή εντολή, οπότε και αυτή επισημαίνεται με ένα σύμβολο το οποίο είναι κοινό με το σύμβολο που εμφανίζεται στην εντολή Πήγαινε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα είναι ένας μπλε κύκλος και επομένως όταν έρθει η σειρά της εντολής Πήγαινε για εκτέλεση, θα εκτελεστεί η εντολή Κίνηση και ακολούθως η εντολή Συναίσθημα κτλ.

 1. Σταμάτα

Πολλές φορές στη ρομποτική είναι χρήσιμη η εκτέλεση ομάδων εντολών παράλληλα μεταξύ τους όπως επεξηγήθηκε στην περίπτωση της εντολής Παράλληλα. Όμως πολλές φορές είναι επιθυμητό για κάποιο λόγο η μία ομάδα εντολών να μπορεί να σταματήσει την εκτέλεση μιας ή πολλών από τις υπόλοιπες. Η χρήση της εντολής Σταμάτα παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να σηματοδοτήσει πως μία ομάδα ενεργειών μπορεί να προκαλέσει τον πρόωρο τερματισμό της εκτέλεσης μιας άλλης ομάδας. Για να συμβεί αυτό, ο μαθητής πρέπει να κάνει αριστερό κλικ στο εικονίδιο εντός της εντολής Σταμάτα όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα που ακολουθεί (σημειώνεται με βέλος).

Ακολούθως, ο μαθητής πρέπει να επιλέξεις την ή τις ομάδες ενεργειών που θα πρέπει να πάψουν να εκτελούνται. Για να συμβεί αυτό, πρέπει ο μαθητής να κάνει διαδοχικά αριστερά κλικ πάνω στην εντολή Παράλληλα, δίπλα από τον αριθμό ομάδας ενεργειών που επιθυμεί να τερματιστεί (σημειώνεται με βέλος στη δεύτερη εικόνα). Αφού επιλέξει όλες τις επιθυμητές ομάδες ενεργειών, προκειμένου να συνεχίσει τη σχεδίαση της εφαρμογής, ο μαθητής πρέπει να κάνει αριστερό κλικ και πάλι στην εντολή Σταμάτα. Η πλατφόρμα TekTrain επισημαίνει χρωματικά κάθε εντολή Σταμάτα με τις ομάδες ενεργειών προς πρόωρο τερματισμό όπως φαίνεται στη δεύτερη εικόνα με τη χρήση του μπλε συμβόλου. Τονίζεται πως μία συγκεκριμένη ομάδα ενεργειών μπορεί να τερματίζεται πρόωρα εξαιτίας παραπάνω από μιας άλλης ομάδας ενεργειών.

 1. Μετρητής

Η χρήση της εντολής Μετρητής παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να μετρήσει πόσες φορές έχει επαναληφθεί η εκτέλεση μιας αλληλουχίας εντολών, π.χ. για τον έλεγχο τερματισμού ενός βρόχου επαναλήψεων.

 1. Συναίσθημα

Η χρήση της εντολής Συναίσθημα παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή να προβάλλει στην οθόνη της συσκευής TekTrain ένα πρόσωπο με το επιλεγμένο συναίσθημα.

 1. Αδράνεια

Με τη χρήση της εντολής Αδράνεια ο μαθητής μπορεί να θέσει τη συσκευή TekTrain στο σύνολό της σε κατάσταση αναμονής για ένα χρονικό διάστημα.

 1. Ενεργοποίηση LED

Με τη χρήση της εντολής Ενεργοποίηση LED ο μαθητής μπορεί να ανάψει τα LEDs που βρίσκονται τοποθετημένα πάνω στη συσκευή TekTrain.

 1. Απενεργοποίηση LED

Με τη χρήση της εντολής Απενεργοποίηση LED ο μαθητής μπορεί να σβήσει τα LEDs που βρίσκονται τοποθετημένα πάνω στη συσκευή TekTrain.

Η εντολή Απενεργοποίηση LED δεν έχει ιδιότητες.


 1. Δάσκαλος

Στην παρούσα ενότητα θα γίνει παρουσίαση της λειτουργικότητας που προσφέρει η πλατφόρμα TekTrain σε κάποιον εγγεγραμμένο εκπαιδευτικό.

 1. Δημιουργία Νέας Άσκησης

Μία από τις βασικότερες λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει ένας εκπαιδευτικός είναι η δημιουργία μιας νέας άσκησης για τους μαθητές του. Η διαδικασία δημιουργίας νέας άσκησης μπορεί να ξεκινήσει είτε από την οθόνη “Ασκήσεις”, είτε από την οθόνη “Οι ασκήσεις μου” στο προφίλ του εκπαιδευτικού (εικόνες 23 και 24).

Εικόνα 23. Οθόνη “Ασκήσεις” - Δημιουργία νέας άσκησης

Εικόνα 24. Οθόνη “Οι ασκήσεις μου” - Δημιουργία νέας άσκησης

Μετά την επιλογή “Νέα άσκηση”, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

Εικόνα 25. Δημιουργία νέας άσκησης

Τα πεδία της νέας άσκησης είναι τα εξής (* για τα υποχρεωτικά):

Εικόνα 26. Επιλογές δημοσίευσης άσκησης

Κατά την δημιουργία επίλυσης της νέας αποστολής, εμφανίζεται το γνωστό γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού (εικόνα 27), το οποίο διαθέτει τις παρακάτω επιπλέον επιλογές:

Εικόνα 27. Δημιουργία επίλυσης νέας αποστολής

 1. Προβολή Άσκησης

Κατά την παρουσίαση κάποιας λίστας ασκήσεων (είτε από την οθόνη “Ασκήσεις” είτε από την οθόνη “Οι ασκήσεις μου”), με την επιλογή “Άνοιγμα” (εικόνα 28), γίνεται προβολή της συγκεκριμένης άσκησης (εικόνα 29).

Εικόνα 28. Επιλογή προβολής αποστολών

Εικόνα 29. Οθόνη παρουσίασης πληροφοριών αποστολής

Στην παραπάνω οθόνη, παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες της άσκησης, με τις παρακάτω επιπλέον δυνατότητες:

 1. Επεξεργασία Άσκησης

Η επεξεργασία της άσκησης μπορεί να γίνει από την οθόνη “Προβολή Άσκησης” και οι επιλογές είναι παρόμοιες με αυτές της οθόνης “Δημιουργία νέας άσκησης”.

 1. Διαγραφή Άσκησης

Η διαγραφή της άσκησης μπορεί να γίνει από την οθόνη “Προβολή Άσκησης”, με την επιλογή του κουμπιού “Διαγραφή”.

 1. Ανάθεση Άσκησης σε Μαθητές

Δυνατότητα ανάθεσης της αποστολής σε συγκεκριμένους μαθητές, όπως και ορισμού ημερομηνίας παράδοσης και τρόπου επίλυσης, καθώς και επιλογή εμφάνισης των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην άσκηση στους μαθητές (εικόνα 30)

Εικόνα 30. Ανάθεση άσκησης σε μαθητές

 1. Βαθμολόγηση επίλυσης

Με την επιλογή του δείκτη με εικονίδιο το χέρι (εικόνα 31), ο δάσκαλος μεταφέρεται στην συγκεκριμένη επίλυση της άσκησης.

Εικόνα 31. Βαθμολόγηση επιλύσεων

Εκεί υπάρχουν οι εξής επιπλέον επιλογές (εικόνα 32):

Εικόνα 32. Μενού αξιολόγησης επίλυσης

Εικόνα 33. Εισαγωγή βαθμού αξιολόγησης επίλυσης

 1. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Άσκησης

Η αξιολόγηση άσκησης είναι δυνατή από την οθόνη “Προβολή άσκησης” με κλικ του ποντικιού στον επιθυμητό αριθμό αστεριών (εικόνα 34).

Εικόνα 34. Αξιολόγηση άσκησης

 1. Προβολή Λίστας Μαθητών

Η προβολή της λίστας των ανατεθειμένων μαθητών ενός εκπαιδευτικού γίνεται με την επιλογή “Οι μαθητές μου” από το μενού αριστερά (εικόνα 35).

Εικόνα 35. Λίστα μαθητών

 1. Εισαγωγή Νέου Μαθητή

Η εισαγωγή νέου μαθητή γίνεται με την επιλογή “Εισαγωγή νέου μαθητή” που βρίσκεται στην “Προβολή λίστας μαθητών”. Κατά την επιλογή αυτή εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 36:

Εικόνα 36. Εισαγωγή νέου μαθητή

Εκεί, παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικές με την εισαγωγή ενός νέου μαθητή στο σύστημα. Αυτές είναι:

Με την επιλογή “Αποθήκευση” ολοκληρώνεται η εισαγωγή του νέου μαθητή.

 1. Επεξεργασία Στοιχείων Μαθητή

Η επεξεργασία των στοιχείων ενός αποθηκευμένου μαθητή γίνεται με την επιλογή του κουμπιού στην λίστα μαθητών. Μετά την επιλογή εμφανίζεται παρόμοια οθόνη με την οθόνη εισαγωγής νέου μαθητή, στην οποία μπορούν να γίνουν διορθώσεις στα στοιχεία του μαθητή.

 1. Διαγραφή Μαθητή

Η διαγραφή μαθητή είναι δυνατή με την επιλογή του κουμπιού στην λίστα μαθητών.

 1. Προβολή Λεπτομερειών Μαθητή

Η προβολή λεπτομερειών μαθητή είναι δυνατή με την επιλογή του κουμπιού στην λίστα μαθητών. Μετά την επιλογή, παρουσιάζεται η οθόνη της εικόνας 37.

Εικόνα 37. Προβολή λεπτομερειών μαθητή

Στην συγκεκριμένη οθόνη υπάρχουν βασικά στοιχεία του μαθητή, λίστα με τις ανατεθειμένες ασκήσεις, λίστα τεχνολογιών για τις οποίες είναι γνώστης και λίστα επιλύσεων των ασκήσεων. Κάποια σχόλια για το καθένα:

 1. Δημιουργία Αναφοράς Μαθητή

Μέσω της επιλογής “Δημιουργία Αναφοράς” στη σελίδα λεπτομερειών ενός μαθητή, μπορείτε να δημιουργήσετε μια εκτενή αναφορά της προόδου του μαθητή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα TekTrain. Μπορείτε να επιλέξετε την δημιουργία αναφοράς είτε για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (για την οποία πρέπει να ορίσετε ημερομηνία έναρξης και λήξης) είτε για ολόκληρη την περίοδο λειτουργίας της πλατφόρμας. Στην αναφορά εμφανίζεται το όνομα του μαθητή, η τάξη του, το πλήθος των ασκήσεων που έχει ολοκληρώσει, οι τεχνολογίες που έχει μάθει, καθώς και η μέση βαθμολογία των λύσεών του για την χρονική περίοδο που έχετε επιλέξει.

Ταυτόχρονα, μπορείτε να προσθέσετε τα δικά σας σχόλια και να δημιουργήσετε και να κατεβάσετε το αντίστοιχο pdf αρχείο, που θα περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω πληροφορίες. Στην πλήρη αναφορά (για όλη την χρονική περίοδο λειτουργίας της πλατφόρμας), στο αρχείο pdf περιλαμβάνονται επίσης όλα τα βραβεία που έχει κατακτήσει ο μαθητής. Η συγκεκριμένη λειτουργία θα είναι διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση της πλατφόρμας.

Εικόνα 38. Δημιουργία αναφοράς μαθητή

 1. Προβολή Διαθέσιμων Ρομπότ

Με την επιλογή “Τα Ρομπότ μου” από το αριστερό μενού, μεταφέρεστε στην οθόνη προβολής των διαθέσιμων ρομποτικών οχημάτων που έχουν καταχωρηθεί για εσάς. Στην οθόνη αυτή μπορείτε να δείτε μια λίστα αυτών των ρομποτικών οχημάτων, την κατάσταση της σύνδεσής τους, να ανοίξετε τη σελίδα προβολής των λεπτομερειών του ρομπότ, καθώς και να αναθέσετε ένα ρομποτικό όχημα σε κάποιον από τους μαθητές σας, ώστε να μπορέσει να εκτελέσει μία επίλυση που έχει δημιουργήσει.

Εικόνα 39. Λίστα διαθέσιμων ρομποτικών οχημάτων

 1. Προβολή Λεπτομερειών Ρομπότ

Επιλέγοντας το κουμπί “Πληροφορίες” για κάποιο ρομποτικό όχημα στην παραπάνω λίστα διαθέσιμων ρομποτικών οχημάτων, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο όχημα, όπως το σύνολο των αισθητήρων που είναι συνδεδεμένοι και σε λειτουργία. Η συγκεκριμένη λειτουργία θα είναι διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση της πλατφόρμας.

 1. Ανάθεση Ρομπότ σε Μαθητή

Επιλέγοντας το κουμπί “Ανάθεση” για κάποιο ρομποτικό όχημα στην παραπάνω λίστα διαθέσιμων ρομποτικών οχημάτων, μπορείτε να προβάλετε τη λίστα των μαθητών σας και να αναθέσετε το ρομποτικό όχημα σε κάποιον από αυτούς, ώστε να εκτελέσει την επίλυση που έχει δημιουργήσει.

Εικόνα 40. Ανάθεση ρομποτικού οχήματος


 1. Μαθητής

Στην παρούσα ενότητα θα γίνει παρουσίαση της λειτουργικότητας που προσφέρει η πλατφόρμα TekTrain σε κάποιον εγγεγραμμένο μαθητή.

 1. Ασκησιολόγιο

Σε κάθε μαθητή μπορούν να του ανατεθούν συγκεκριμένες ασκήσεις προς επίλυση από τον δάσκαλό της τάξης του. Τις ασκήσεις αυτές μπορείτε να τις βρείτε στο ασκησιολόγιο, επιλέγοντας το κουμπί “Οι Ασκήσεις μου” από το αριστερό μενού. Το ασκησιολόγιο βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Σε κάθε άσκηση που περιλαμβάνεται στο ασκησιολόγιο, ο δάσκαλος έχει ορίσει μια ημερομηνία παράδοσης, η οποία εμφανίζεται στο πάνω μέρος της άσκησης με χαρακτηριστικά χρώματα. Με πράσινο χρώμα εμφανίζονται οι ασκήσεις με ημερομηνία παράδοσης μεγαλύτερη του ενός μήνα, με πορτοκαλί χρώμα οι ασκήσεις με ημερομηνία παράδοσης μεταξύ της μιας εβδομάδας και του ενός μήνα και με κόκκινο χρώμα οι ασκήσεις με ημερομηνία παράδοσης εντός της εβδομάδας. Η ακριβής ημερομηνία παράδοσης εμφανίζεται με το πέρασμα του δείκτη του ποντικιού πάνω από το χαρακτηριστικό σύμβολο.

Εικόνα 41. Ασκησιολόγιο

Εικόνα 42. Ημερομηνία παράδοσης άσκησης

 1. Ολοκληρωμένες Ασκήσεις

Στην σελίδα “Οι Ασκήσεις μου” εμφανίζεται και το σύνολο των ασκήσεων που έχετε επιλύσει. Οι ασκήσεις αυτές εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Στις ασκήσεις αυτές, σημειώνεται με πράσινο ή κόκκινο χρώμα η σωστή ή λάθος αντίστοιχα λύση της άσκησης μετά από τη βαθμολόγηση του δασκάλου. Μέχρι να βαθμολογηθεί η λύση σας από τον δάσκαλο, εμφανίζεται η πορτοκαλί ένδειξη.

Εικόνα 43. Ολοκληρωμένες ασκήσεις

 1. Προβολή Άσκησης

Για την προβολή των λεπτομερειών και την επίλυση μιας άσκησης (είτε από το μενού “Ασκήσεις” είτε από το “Ασκησιολόγιο”), επιλέγετε το κουμπί “Άνοιγμα” και μεταφέρεστε στη σελίδα της άσκησης.

Εικόνα 44. Προβολή λεπτομερειών άσκησης

Στη σελίδα αυτή εντοπίζουμε κυρίως τα ακόλουθα πεδία:

 1. Την εικόνα-logo της άσκησης
 2. Το όνομα της άσκησης
 3. Το όνομα του δασκάλου-δημιουργού της άσκησης
 4. Την τάξη στην οποία απευθύνεται (ή την ένδειξη “Χωρίς Τάξη” αν δεν απευθύνεται σε κάποια συγκεκριμένη τάξη)
 5. Ένα βίντεο με τα χαρακτηριστικά και την περιγραφή της άσκησης (αν έχει δοθεί από τον δάσκαλο)
 6. Την επιλογή να βαθμολογήσετε την άσκηση επιλέγοντας τον επιθυμητό αριθμό αστεριών
 7. Μια σύντομη περιγραφή της άσκησης
 8. Τις ακριβείς οδηγίες της άσκησης που θα πρέπει να ακολουθήσετε κατά την επίλυσή της
 9. Τις λέξεις κλειδιά που περιγράφουν συνοπτικά την άσκηση
 10. Έναν πίνακα με τις λύσεις που έχετε ήδη δημιουργήσει για την άσκηση. Στην τελευταία στήλη της λίστας εμφανίζεται ένα εικονίδιο που υποδεικνύει αν έχετε υποβάλλει τη συγκεκριμένη λύση για βαθμολόγηση από τον δάσκαλο. Σε αυτήν την περίπτωση και μετά τη βαθμολόγηση, θα εμφανιστεί στο πεδίο “Βαθμός” μία πράσινη ένδειξη αν η λύση σας ήταν σωστή ή μία κόκκινη ένδειξη στην αντίθετη περίπτωση. Τέλος, επιλέγοντας το χεράκι μπορείτε να ανοίξετε τη συγκεκριμένη λύση.

 1. Επίλυση Άσκησης

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα TekTrain μπορείτε να επιλύσετε όποια άσκηση θέλετε, είτε αυτή σας έχει ανατεθεί είτε την έχετε βρει μόνοι σας. Για να το κάνετε αυτό, αφού ανοίξετε τη σελίδα της άσκησης, επιλέγετε το κουμπί “Λύσε την Άσκηση”, το οποίο θα σας ανοίξει τη σελίδα επίλυσης της άσκησης που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 45. Σελίδα επίλυσης άσκησης

Σε αυτήν τη σελίδα, θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσετε ότι οι αισθητήρες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη άσκηση έχουν συνδεθεί στο ρομποτικό όχημα (το συγκεκριμένο πεδίο αποτελεί απλώς μια υπενθύμιση), ώστε να ενεργοποιηθεί η επιλογή “Γραφική επίλυση”.

Εικόνα 46. Σύνδεση απαραίτητων αισθητήρων

Πατώντας το κουμπί “Γραφική επίλυση” θα ανοίξει το παράθυρο επιλογής της επίλυσης που θέλετε να επεξεργαστείτε. Στο κάτω μέρος του παραθύρου θα βρείτε τις παλαιότερες επιλύσεις που έχετε δημιουργήσει και μπορείτε να επιλέξετε, ενώ με το κουμπί “Νέα Επίλυση” μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα επίλυση, δίνοντας το όνομα που επιθυμείτε και πατώντας “Επιβεβαίωση”.

Εικόνα 47. Λίστα διαθέσιμων επιλύσεων

Εικόνα 48. Δημιουργία νέας επίλυσης

Είτε επιλέξετε να δημιουργήσετε μια νέα επίλυση, είτε ανοίξετε κάποια από τις παλιές, μεταφέρεστε στο γραφικό περιβάλλον επίλυσης της άσκησης.

 1. Υποβολή Άσκησης προς Βαθμολόγηση

Όταν είστε ικανοποιημένοι με κάποια επίλυση που έχετε δημιουργήσει για κάποια άσκηση, πρέπει να την υποβάλετε στον δάσκαλό σας προς βαθμολόγηση. Για να το κάνετε αυτό, ανοίγετε το γραφικό περιβάλλον της επίλυσης και επιλέγετε το κουμπί “Υποβολή”. Αφού επιβεβαιώσετε την υποβολή της επίλυσης προς βαθμολόγηση, επιστρέφετε στη σελίδα της άσκησης και η επίλυση έχει σταλεί στον δάσκαλο προς βαθμολόγηση.

Εικόνα 49. Υποβολή επίλυσης προς βαθμολόγηση

Εικόνα 50. Επιβεβαίωση υποβολής επίλυσης

 1. Επιδόσεις

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα TekTrain μπορείτε να συλλέξετε βραβεία ανάλογα με την πρόοδό σας. Τα βραβεία αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Τα βραβεία που έχετε κερδίσει μπορείτε να τα δείτε επιλέγοντας το κουμπί “Επιδόσεις” στο αριστερό μενού. Στη συγκεκριμένη σελίδα, μπορείτε να δείτε τις δύο κατηγορίες βραβείων επιλέγοντας αυτή που σας ενδιαφέρει από τις καρτέλες στο πάνω μέρος της σελίδας. Περνώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα βραβείο που έχετε κατακτήσει, μπορείτε να δείτε την αναλυτική περιγραφή του.

Η περιγραφή και ο τρόπος απόκτησης των βραβείων TekTrain δεν δίνεται εξαρχής, αλλά περιμένουμε να τα ανακαλύψετε στην πορεία!

Εικόνα 51. Βραβεία εικονιδίων

Εικόνα 52. Βραβεία TekTrain

 1. Προβολή του Υπό Ανάθεση Ρομπότ

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ο δάσκαλος της τάξης σας θα σας αναθέτει τη διαχείριση ενός πραγματικού ρομποτικού οχήματος, ώστε να δοκιμάσετε και να εκτελέσετε κάποια ή κάποιες από τις επιλύσεις που έχετε δημιουργήσει. Μπορείτε να δείτε το ρομποτικό όχημα που σας έχει ανατεθεί από την αντίστοιχη σελίδα, επιλέγοντας το κουμπί “Τα Ρομπότ μου” από το αριστερό μενού. Στη σελίδα αυτή, μπορείτε να δείτε την κατάσταση σύνδεσης του ρομπότ και να ανοίξετε τη σελίδα προβολής των λεπτομερειών του ρομπότ.

Εικόνα 53. Προβολή του υπό ανάθεση ρομπότ

 1. Προβολή Λεπτομερειών Ρομπότ

Επιλέγοντας το κουμπί “Πληροφορίες” για το ρομποτικό όχημα στην παραπάνω σελίδα προβολής του υπό ανάθεση ρομπότ, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο όχημα, όπως το σύνολο των αισθητήρων που είναι συνδεδεμένοι και σε λειτουργία. Η συγκεκριμένη λειτουργία θα είναι διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση της πλατφόρμας.